12 of 17 photos


Mountain Goat KH407

Mountain Goat; Oreamnos americanus; adults; spring; Mount Evans area, CO;
Mountain Goat KH407